top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji produktů (knih) společnosti Nakladatelství Klíč, s. r. o., prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

Prodávajícím je společnost Nakladatelství Klíč, s. r. o., se sídlem Rotavská 2654/11, 155 00 Praha 5, ČR, IČO: 07041829, zapsaná v obchodním rejstříku: C 293599, Městský soud v Praze.

Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy na těchto internetových stránkách.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o kupujícím: jeho adresu, telefon a e-mail, objednávané zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH. Poštovné po ČR se řídí ceníkem České pošty. V případě zájmu o zaslání objednaného zboží na dobírku informuje kupující prodávajícího e-mailem bezprostředně po vyhotovení objednávky. O poštovném mimo ČR bude kupující informován individuálně.

Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.

 

Doručení objednávek v ČR

Objednané knihy zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím České pošty ekonomicky jako doporučený dopis/balík. Doba doručení odpovídá doručovacím podmínkám České pošty. Možný je také osobní odběr. Při potvrzení objednávky si může kupující vybrat způsob platby:

a) platba převodem – kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího: 283684165/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008; prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána;

b) platba kartou – po dokončení objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu k provedení platby; prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena;

c) dobírka – kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu při převzetí objednaného zboží; prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení objednávky ;

d) hotově při osobním odběru;

e) platební kartou při osobním odběru.

 

Doručení objednávek do zahraničí

Objednané knihy zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím České pošty ekonomicky jako doporučený dopis/balík. Doba doručení odpovídá doručovacím podmínkám České pošty. Při potvrzení objednávky si může kupující vybrat způsob platby:

a) platba převodem v EUR – kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího: 283684165/0300 (ČSOB), IBAN : CZ9103000000000283684165, SWIFT kód / BIC: CEKOCZPP (Československá obchodní banka, a. s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, ČR). Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky; prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána;

b) platba převodem v CZK – kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího: 283684165/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008; prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána;

c) platební kartou on-line – po dokončení objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu k provedení platby; prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena.

 

Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě nepodílející se na vyřízení objednávky a chránit tyto údaje před zneužitím.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, příp. odmítnout.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, domníváte-li se, že jsme vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, pište, prosím, na naši e-mailovou adresu: info@klic-knihy.cz. Nepodaří-li se nám spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

V Praze dne 25. prosince 2019

bottom of page