top of page
Charles P. Kindleberger – Dějiny finančních krizí. Vydalo Nakladatelství Klíč roku 2023

Charles P. Kindleberger

NOVINKA

Dějiny
finančních
krizí

Charles P. Kindleberger v Dějinách finančních krizí analyzuje v historii se opakující vzorce finančních krizí, předkládá komplexní analýzu jejich příčin

a důsledků a zkoumá monetární, psychologické

i sociologické faktory, které přispívají ke vzniku mánií, panik a krachů.

bottom of page