top of page
Charles P. Kindleberger / Dějiny finančních krizí / Nakladatelství Klíč

Charles P. Kindleberger

Dějiny
finančních
krizí

První české vydání klasické knihy Dějiny finančních krizí uznávaného amerického ekonoma. Kindleberger analyzuje v historii se opakující vzorce finančních krizí a poskytuje komplexní analýzu jejich příčin a důsledků. Zkoumá monetární, psychologické a sociologické faktory, které přispívají ke vzniku mánií, panik a krachů. Kniha získala na aktuálnosti po hospodářské recesi z let 2008–2009 a pandemické krizi z roku 2020. V poslední době však Kindlebergerovo dílo zažívá renesanci také díky teorii finančních krizí a novátorské koncepci globálního dolarového systému.

Vyjde v září 2023!

bottom of page